Ανακοίνωση 7 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ Γ.Π.Ν.Α

 

Σήμερα ημέρα Παρασκευή 07/12/2018, διεξήχθηκαν για πρώτη φορά στα χρονικά της ΔΑΚΕ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ, μέσω μιας ανοικτής και δημοκρατικής διαδικασίας,  αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Επταμελούς Διοικούσας Επιτροπής, στο χώρο του Σωματείου των εργαζομένων.

Η συμμετοχή των εργαζομένων ήταν πολύ μεγάλη παρά το περιορισμένο χρονικό διάστημα διεξαγωγής τους 12.00 -16.00μμ, γεγονός που μας χαροποίησε όλους ιδιαίτερα και μας θέτει εκ των προτέρων,  προ των ευθυνών μας.

Συγκεκριμένα επί συνόλου 112 προσελθόντων  Μελών της ΔΑΚΕ

Ψήφισαν: 112   – Έγκυρα :112 –   Άκυρα – Λευκά: 0

Βάσει της εκλογικής διαδικασίας εκλέγονται κατά σειρά ψήφων τα παρακάτω Μέλη που θα συγκροτήσουν τη νέα Διοικούσα Επιτροπή της ΔΑΚΕ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ, σύμφωνα με τα Πρακτικά που τήρησε η Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Μάλλιου Λίτσα & Κατσούγκρη Παναγιώτη

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Μαντζουράνης Κωνσταντίνος Ιατρός
  2. Γιαβασόπουλος Ευάγγελος Νοσηλευτής Τ.Ε.
  3. Καρρά Βασιλική Νοσηλεύτρια Π.Ε.
  4. Τότλη Ευαγγελία: Β. Νοσηλεύτρια Δ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

          Τσέλλος  Γεώργιος:  Διοικητικός Δ.Ε.

Ως εκ τούτου εκλέγονται οι  τέσσερεις πρώτοι δεδομένου ότι, οι υπόλοιπες τρείς θέσεις καλύπτονται από τους ex officio εκλεγμένους στα Όργανα του Νοσοκομείου μας, ως εξής:

  1. Αλεξίου Κωντσαντίνος εκλεγμένο Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και του Σωματείου Εργαζομένων.
  2. Γεωργίου Σοφία εκλεγμένο Μέλος στο Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου
  3. Σκεπετάρη Ελένη εκλεγμένο Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων(Προεδρεύουσα του Δ.Σ), & στο Υπηρεσιακό & Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Στη συνέχεια ο πλειοψηφών κ. Μαντζουράνης Κωνσταντίνος  συγκάλεσε την Επταμελή Διοικούσα Επιτροπή προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα όπως ορίζει το καταστατικό.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα συγκροτήθηκαν σε
Σώμα ως εξής:

Διοικούσα Επιτροπή

ΔΑΚΕ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ Γ.Π.Ν.Α.

Πρόεδρος:  Μαντζουράνης Κωνσταντίνος

  Αντιπρόεδρος: Γιαβασόπουλος Ευάγγελος

                         Γραμματέας :    Καρρά Βασιλική

Ταμίας: Τότλη Ευαγγελία

Μέλη:  Αλεξίου Κωνσταντίνος

Γεωργίου Σοφία

Σκεπετάρη Ελένη

Η νεοεκλεγείσα Διοικούσα Επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία, παράλληλα όμως δεσμεύεται ότι θα αγωνιστεί για την προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων συνολικά του Νοσοκομείου,
με μοναδικό γνώμονα την ισονομία και την αξιοκρατία.

Secured By miniOrange