Ανακοίνωση  20  Απριλίου  2018

Ανακοινώσεις ΔΑΚΕ

Κάλυψη  θέσης  Διεύθυνσης  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας (Δ.Ν.Υ)

Η  ΔΑΚΕ  στηρίζει  την  εξής  άποψή   όσον  αφορά  την  ανάθεση  της  Διεύθυνσης  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας (Δ.Ν.Υ)

Σύμφωνα  με  τις  ειδικές  διατάξεις  του  άρθρου  26 παρ.2 του  νόμου  4272/2014  και του  άρθρου  84 περ.2  του  νόμου 4369/2016  καθίσταται  σαφές  ότι δεν  υπάρχει  προβάδισμα  μεταξύ  νοσηλευτών  ΠΕ  ή  ΤΕ.

Οι  νόμοι  είναι  μεταγενέστεροι  του  Οργανισμού  του  νοσοκομείου  μας (Αριθμ.Υ4α/οικ121793)του  2012  και  από  τις  παραπάνω  διατάξεις  προκύπτει  ότι  ο  τρόπος  επιλογής  των  προϊσταμένων στα   Δημόσια  Νοσοκομεία  θα  γίνει  από  τους  νέους  οργανισμούς  που  τελούν  υπό  κατάρτιση  και  όχι  από  τους  ισχύοντες . Άλλωστε  και  ο  δικός  μας  οργανισμός  αλλού  τηρείται  και  αλλού  όχι  , αλλά  ναι  είναι  υπό  αναθεώρηση.

Θεωρούμε  ότι  η  ευρύτερη  συμμετοχή  υποψηφίων  ΠΕ  και  ΤΕ  διευρύνει  την δυνατότητα  επιλογής  , δικαιώνει  την  νομική  εξίσωση  των  δύο  κατηγοριών  και  δεν  αποκλείει  μεγάλο  αριθμό  συναδέλφων  που  με  τα  ίδια  καθήκοντα  , ίδιες  ευθύνες  και  ίδια  επαγγελματικά  δικαιώματα  εργάζονται  στον  ίδιο  χώρο.

Η  θέση  της  ΔΑΚΕ  είναι  σύμφωνη  και  με  την  θέση  της  Ε.Ν.Ε  , αλλά  και  με ότι  συμβαίνει  στα  περισσότερα  νοσοκομεία  της  χώρας.Προτείνουμε  στην  Διοίκηση  να  λειτουργήσει  σύμφωνα  με  τον  νόμο  και  να  μην  αποκλείσει  την  πλειοψηφία  των  ικανών  συναδέλφων  μέσα  από  προαποφασισμένες  επιλογές  όπως  αυτές  επιτάσσονται  από  το  στενό  κομματικό  πλαίσιο

 

 

 

Secured By miniOrange